Jobb hos Vinde

Vinde har spesialisert seg på å levere et bredt spekter av fagkompetanse kombinert med tilkomstteknikk. Våre ansatte har bred erfaring fra krevende tilkomst på norsk kontinentalsokkel.

Ledige stillinger 🧗🏼‍♀️👇

Om Vinde Tilkomstteknikk AS

Vinde Tilkomstteknikk AS (Vinde) ble stiftet i 2007. Selskapet har spesialisert seg på å levere et bredt spekter av fagkompetanse kombinert med tilkomstteknikk. 


Vinde har per i dag ca. 200 ansatte, hvorav 185 er SOFT-godkjente operatører med fagbrev og solid erfaring innen elektro, inspeksjon, rigging, mekaniske fag og betong inspeksjon/vedlikehold.

Prosjektering

Vinde tilbyr tjenester innen prosjektering, prosjektstyring og engineering av større og mindre prosjekter og studier. Vi kan med dette tilby totalentreprise av prosjekter fra start til slutt og med et bredt spekter av fagkompetanse i alle faser.


Vinde tilbyr i tillegg prosjektering og montering av fallsikringssystemer og utstyr for arbeid i høyden.

Sikkerhet er en selvfølge

Vinde TT er av mange en foretrukket samarbeidspartner på grunn av høyt fokus på sikkerhet og kostnadseffektive løsninger for sine kunder.

Alt HMS-arbeid utføres i henhold til NORSOK S-006. Vi er registrert i Achilles med nr: 29443, StartBank med id: 144192. og Sellihca med id: 115760.

Fokus på kvalitet

Vinde TT har fokus på kvalitet i alle ledd og arbeider for kontinuerlig forbedring av våre rutiner og systemer. Vårt styringssystem er sertifisert ihht. ISO 9001:2015 av DNV.